Museum van Lien

Museum en galerie  van Lien Fijnaart

Het echtpaar Van Lien - Put heeft een passie voor kunst. Speciaal voor de beeldende kunst. Die passie leidde tot het aanleggen van een privé-verzameling. Het achterliggende idee voor hun aankoopbeleid was en is, dat kunstgeschiedenis alleen bestaat bij de gratie van continuïteit. Hun verzameling bestaat vooral uit werken uit de laatste jaren van de twintigste eeuw en van nog recentere datum.
In september 1999 werd deze particuliere verzameling hedendaagse kunst ondergebracht in een stichting.

Het werk werd tentoongesteld in het Museum Van Lien, zodat ook anderen de gelegenheid werd geboden mee te genieten van de collectie, die overigens nog steeds groeiende is. Daardoor kan nooit de gehele collectie tegelijkertijd worden gepresenteerd.

Daarnaast wordt de museumruimte regelmatig gebruikt om overzichtstentoonstellingen te houden en cursussen en thema-bijeenkomsten te geven. Het combineren van beeldende kunst met andere kunstvormen wordt daarbij bepaald niet uit de weg gegaan.

Het museum is tot op de dag van vandaag een particulier museum, zonder enige subsidie.
In het museum is verder – als onderdeel van de Stichting Museum Van Lien - een galerie ondergebracht. Een aparte deur in het prachtige pand geeft toegang tot deze ruimte. Hier worden regelmatig verkoopexposities gehouden van diverse kunstenaars uit Nederland en Vlaanderen. Het aanbod varieert van abstract tot figuratief.

Aanvullende informatie: 

Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 13.00 - 18.00 uur. In juli en augustus: alleen op zondag

Groepen op afspraak ook op andere tijden

Kadedijk 2 | Fijnaart
T: 
0168-464888