Het was Willem van Oranje zelf die opdracht gaf om van twee polderdorpen een onneembare vestingstad te maken: Willemstad en Klundert. Kwam de vijand toch te dichtbij? Dan werd het omliggende gebied onder water gezet. Later zorgde een ring van forten voor extra bescherming. En het mooie is: veel van deze vestingwerken liggen er nog altijd ongeschonden bij.

Fort de Hel

Iets meer dan tweehonderd jaar geleden bouwden de Fransen Fort l’Enfer, voor de verdediging van Willemstad bij een eventuele Engelse invasie. Twee jaar later werd het fort omgedoopt in Fort de Hel. In die tijd kon het fort nog maar 14 manschappen en 9500 kg buskruit aan. Van 1882-1884 werd het fort gemoderniseerd waarna er ruimte was voor 118 man. Het doel van het fort was het verlenen van rugdekking aan Fort Sabina Henrica.

joost@fortproducties.nl

Fort Sabina

Fort Sabina heet eigenlijk languit: fort Sabina Henrica. Het is een kustverdedigingswerk, gebouwd in 1811 in opdracht van Napoleon. Toen had het nog de naam 'Fort de Ruyter'. Naar Admiraal Michiel de Ruyter. Rond 1881 is het fort verder uitgebreid en gemoderniseerd. Toen de inwoners van Willemstad, Fijnaart, Heijningen en omgeving eind 1944 in de vuurlinie kwamen te liggen tussen de oprukkende geallieerden en terugtrekkende Duitsers, vluchtten honderden mensen naar Fort Sabina. Ze zaten daar tien dagen opeengepakt bij elkaar.

joost@fortproducties.nl

Fort Bovensluis

De verdedigingswerken bij de Bovensluis werden aangelegd in 1861 en 1862 en verbeterd in 1888. De bestemming van het fort was aanvankelijk om, samen met Fort de Hel, de achterzijde van Fort Sabina te dekken. Ook diende het ter bescherming van de poldersluis, tevens inundatiesluis. Er was 188 man gelegerd.
In mei 1965 werd er een camping geopend. Deze camping wordt nog altijd gerund door inmiddels de 3e generatie Boertjes. Het fort, wat een prominente plaats inneemt op het terrein, doet dienst als restaurant en feestzaal.

joost@fortproducties.nl

Fort Buitensluis

Ten zuiden van Numansdorp aan het Hollands Diep ligt het door Jan Blanken gebouwde fort Buitensluis uit 1874 met een omliggende terrein van in totaal 7 hectare. Fort Buitensluis is onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep en het sluit aan op de Brabantse Zuiderwaterlinie tussen Willemstad en Grave.

joost@fortproducties.nl

Fort prins Frederik

Het Fort Prins Frederik, gebouwd als fort Duquesne in 1811 en uitgebreid in 1889, ligt markant op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort maakte deel uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak. Samen met Fort Sabina en Fort De Hel (Willemstad), Fort Bovensluis en Fort Buitensluis (Numansdorp) vormt het de zogeheten ‘Stelling van Willemstad’, een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie. Na de Eerste Wereldoorlog verloor het fort zijn strategische betekenis en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het fort gebruikt als gevangenis en uitkijkpost door de Duitse bezetter.

joost@fortproducties.nl

Klik hieronder voor een leuke fietsroute langs de forten:

https://www.anwb.nl/fietsroutes/routes/stelling-van-willemstad

Voor arrangementen:

joost@fortproducties.nl